Typografisk layout av NIK-artikler

NIK-konferansene er basert på at forfatterne sender inn trykkferdige artikler; på den måten kan alle benytte det verktøyet de selv foretrekker. Resultatet skal helst være på PDF-format, men andre vanlige formater godtas også.

Det er vanlig at NIK-artikler skrives på engelsk, men norsk godtas også. (Selve fremførelsen er derimot oftest på norsk.)

Maler

NIKT bruker LNCS-malen fra Springer, som kan hentes her.