NIK 2006

20. - 22. november 2006

Program

Mandag 20. november
Registrering
Besøk på Høgskolen i Molde
20.00 Middag
Tirsdag 21. november
9.00 Åpning
9.10 Invitert foredrag av professor Kjell Jørgen Hole (inst for informatikk, Univ i Bergen): Nettbanksikkerhet i perioden 2003-2006
Sesjon 1: Mellomvare og software engineering
Arne Ketil Eidsvik & Randi Karlsen (Univ i Tromsø): Mobile middleware and transaction services
Hein Meling (Univ i Stavanger): Non-hierarchical dynamic protocol composition in Jgroup/ARM
Anita Gupta, Odd Petter N. Slyngstad, Reidar Conradi & Parastoo Mohagheghi (NTNU): An empirical study of software changes in industry – origin, priority level and relation to component size
Sesjon 2: Algoritmer og optimering
Arne Maus (Univ i Oslo): Making a fast unstable sorting algorithm stable
Geir Gundersen & Trond Steihaug (Univ i Bergen): On computing with general sparse third derivatives in unconstrained optimization
Neil D. Jones (Københavns universitet) & Lars Kristiansen (Høgskolen i Oslo/Univ i Oslo): Static complexity analysis of programs
Sesjon 3: Modeller
Stein Krogdahl (Univ i Oslo): Semantics-preserving Weaving – Advancing the Technology (invitert presentasjon)
Øystein Haugen & Birger Møller-Pedersen (Univ i Oslo): Modeling variability – from direct modeling to generative modeling
Peyman Shakari & Birger Møller-Pedersen (Univ i Oslo): On the implementation of a tool for feature modeling with a base model twist
Sesjon 4: Telematikk
Tommy Kvalvik & Judith Molka-Danielsen (Høgskolen i Molde): Analysis of topological properties for IP-networks in Norway
Øyvind Hoff (DNV), Per Osnes (Høgskolen i Agder) & Andreas Prinz (Høgskolen i Agder): Forenkling av kommunikasjon mellom land og skip
Steinar H. Andresen (NTNU): Trådløse Trondheim – bynett og utviklingslaboratorium (invitert presentasjon)
Sesjon 5: Sikkerhet og kryptografi
Gisle Grimen, Christian Mönch & Roger Midtstraum (NTNU): Building secure software-based DRM systems
Tord Ingolf Reistad (NTNU): Multi-party secure position determination
Chunming Rong (Univ i Stavanger): Identity-based cryptography (invitert presentasjon)
Onsdag 22. november
9.00 Invitert foredrag av professor Konrad Morgan (InterMedia, Univ i Bergen): Innovation issues for educators within European education
Sesjon 6: Databaser og pedagogikk
Jørgen Løland & Svein-Olav Hvasshovd (NTNU): Non-blocking creation of derived tables
Bjørn Harald Olsen & Jeanine Lilleng (NTNU): Exploration of term relevance sets
Jens Kaasbøll (Univ i Oslo): The learners’ environment in OO first: implications for sequence of teaching and tools
Sesjon 7: Grafikk
Thorvald Natvig (NTNU): Simplified mesh generation from renders
Odd Eirik Gundersen, Samuel Rødal & Geir Storli (NTNU): Realistic 2D fire in real-time

Om konferansen

Arrangør

Høgskolen i Molde

Område

Quality Hotel Alexandra

Programkomité

John Markus Bjørndalen Univ i Tromsø
Eivind Coward Univ i Bergen
Poul E Heegaard NTNU
Dag Langmyhr Univ i Oslo
Arne Løkketangen (arrangør) Høgskolen i Molde
Chunming Rong (leder) Univ i Stavanger
Ragnhild Kobro Runde Univ i Oslo
Frode Eika Sandnes Høgskolen i Oslo
Torbjørn Strøm Høgskolen i Buskerud
Hallvard Trætteberg NTNU