Typografisk layout av NIK-artikler

NIK-konferansene er basert på at forfatterne sender inn trykkferdige artikler; på den måten kan alle benytte det verktøyet de selv foretrekker. Resultatet skal helst være på PDF-format, men andre vanlige formater godtas også.

Det er vanlig at NIK-artikler skrives på engelsk, men norsk godtas også. (Selve fremførelsen er derimot oftest på norsk.)

Maler

Til hjelp for LaTeX-brukere er det utviklet en egen dokumentklasse nik.
Word-brukere kan bruke malen nik.dot.

Antall sider

Artikkelen skal maksimalt være på 12 sider. Dette er en absolutt grense som ikke må overskrides.

Sidestørrelse

Artiklene skrives på én-spaltet A4-format.

Forsiden

Forsiden skal ha en fotnote med teksten «This paper was presented at the NIK-200x conference. For more information, see http://www.nik.no/.» i kursiv med vanlig skriftstørrelse (12 pt). (Om artikkelen er på norsk, kan denne teksten også være på norsk.)

Marger

Høyre og venstre marg 3,0 cm
Topp- og bunnmarg 2,5 cm

Typesnitt («Fonter»)

Artikkelen skal settes med et lettlest antikva typesnitt; tradisjonelt har Times New Roman vært foretrukket, men snitt som Computer Modern, Lucida Bright eller Palatino er brukbare alternativer.

Skriftstørrelse

Artikkeloverskrift (nivå 1) 16 pt fet
Overskriftsnivå 2 14 pt fet
Overskriftsnivå 3 12 pt kursiv
Brødtekst 12 pt

Bruk samme typesnitt i brødtekst og overskrifter.

Topp- og bunntekst

Sidene skal ikke ha noen form for topp- eller bunntekst (som for eksempel sidenummer). Sidenummer legges på i publiseringsprosessen.

Farger

Artiklene publiseres i svart-hvitt så illustrasjoner bør benytte gråtoner.