Publikasjoner

Artikler fra NIKT publiseres digitalt gjennom Open Journal Systems.

Fra 2020 er artikler fra alle fire konferansesporene samlet i én OJS journal: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning

Fra 2014 til 2019 er NIK, NOKOBIT og NISK publisert i separate journaler. UDIT-artikler er publisert delvis under NIK og NOKOBIT journalene.

Fra konferanser før 2014 er artiklene publisert i trykte proceedings. Flere av disse finnes også digitalt i pdf-format. Se menyvalget «Tidligere konferanser» og lenker under hver konferanse.

Publikasjoner i Open Journal Systems

NIKT 2020 USN digital:
NIK 2020 NOKOBIT 2020 NISK 2020 UDIT 2020
NIKT 2019 i Narvik:
NIK 2019 NOKOBIT 2019 NISK 2019
NIKT 2018 i Longyearbyen:
NIK 2018 NOKOBIT 2018 NISK 2018
NIK 2017 i Oslo:
NIK 2017 NOKOBIT 2017 NISK 2017
NIK 2016 i Bergen:
NIK 2016 NOKOBIT 2016 NISK 2016
NIK 2015 i Ålesund:
NIK 2015 NOKOBIT 2015 NISK 2015
NIK 2014 i Østfold:
NIK 2014 ___________ NISK 2014