Styret

NIK-styret består av 6-12 medlemmer. Bruk adressen styret@nik.no for felles mail til hele styret. Du kan også ta direkte kontakt med et av styremedlemmene under.