LaTeX-stil for NIK-artikler

Til hjelp for de som bruker LaTeX til å skrive NIK-artikler, er det laget en dokumentklasse nik.

Installasjon

Hent filen nik.cls og legg den et sted LaTeX finner den, for eksempel i mappen hvor LaTeX-koden til artiklen ligger.

Bruk

Klassen nik brukes som alle andre klasser:

\documentclass[ukenglish]{nik}
\documentclass[norsk]{nik}
\documentclass[nynorsk]{nik}

Parameteren angir hvilket språk som benyttes.

Valg av typesnitt

Klassen nik angir ikke hvilket typesnitt som skal brukes fordi tilbudet kan variere fra maskin til maskin. Bruk derfor i tillegg én av følgende pakker:

\usepackage{mathptm}
gir tekst og matematiske formler i Times Roman og Symbol.
\usepackage{mathtime}
gir både tekst og matematiske formler i Times Roman. (Denne pakken er å foretrekke fremfor mathptm, men siden typesnittene koster penger, er det neppe mange som har dem.)
\usepackage{mathpple}
gir både tekst og matematiske formler i Palatino som ligner mye på Times Roman.
\usepackage{lucidabr}
gir både tekst og matematiske formler i Lucida Bright som er et godt alternativ til Times Roman. Fontene koster imidlertid penger.
\usepackage{times}
gir tekst i Times Roman mens de matematiske formlene kommer i Computer Modern. Denne varianten bør bare velges om man skriver en artikkel uten formler.

Andre pakker

I tillegg til pakken som velger typesnitt, bør man bruke følgende pakker:

\usepackage[latin1]{inputenc}
angir tegnsettet i LaTeX-filen. (Opsjonen må selvfølgelig tilpasses om man har et annet tegnsett.)
\usepackage[T1]{fontenc}
spesifiserer bruk av 8-bits fonter.
\usepackage{babel}
ordner alle språkavhengig ting.
\usepackage{textcomp}
gir tilgang til flere symboler.
\usepackage{type1cm}
forteller at systemet kan skalere Computer Modern i alle størrelser.